(1)
อื้อเศรษฐศักดิ์ ฤ. . ปัจจัยพยากรณ์ความล้มเหลวของการใช้ Streptokinase ในผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด ST Segment Elevation Myocardial Infarction ที่วินิจฉัยและเริ่มใช้ยาที่โรงพยาบาลชุมชน. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2020, 35, 373-380.