(1)
อัมไพพันธ์ เ. .; เตชะนัดตา โ. . การใช้สมุดบันทึกนมแม่เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำนมแม่ในทารกก่อนกำหนด : วิจัยทดลองแบบสุ่ม ควบคุมกลุ่มตัวอย่าง. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2020, 35, 441-450.