(1)
พิมพ์รัตน์ ว. . .; กมลพันธ์ จ. . . ปัจจัยเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายซ้ำในผู้ป่วยจิตเวชโรงพยาบาลบุรีรัมย์. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2020, 35, 739-748.