(1)
สุจิตวัฒนศักดิ์พ. ผลการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดด้วยวิธีฝังเข็มรักษา. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2021, 36, 89-100.