(1)
สุจิตวัฒนศักดิ์พ. ผลการฝังเข็มรักษาเพื่อลดอาการปวดในผู้ป่วยสูงอายุโรคกระดูกคอเสื่อมกดทับประสาทไขสันหลัง. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2021, 36, 45-54.