(1)
แสนโคตร์เ.; เจริญจิตท. ผลลัพธ์จากการส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนต้นระหว่าง กันยายน พ.ศ.2560 ถึง กันยายน พ.ศ.2563 ในโรงพยาบาลแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ . Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2021, 36, 101-110.