(1)
เอมอิ่มอนันต์อ.; คำประเสริฐพ.; วทัญญูคุณากรน.; ชิยางคะบุตรส.; ขจรนามพ. การพัฒนาระบบการจัดการความปวดเฉียบพลันหลังการผ่าตัด แผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลเลย. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2021, 36, 227-237.