(1)
ชีวะกุลช.; เทิร์นโบล์น.; ทุดปอก. ผลของโปรแกรมการออกกำลังข้อมือในผู้ป่วยโรคปลอกหุ้มเอ็นข้อมืออักเสบ . Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2021, 36, 25-34.