(1)
มยูขโชติศ.; ห้าวหาญจ. ผลของสื่อแอปพลิเคชั่นบนมือถือต่อความรู้และพฤติกรรมการป้องกันการคลอดก่อนกำหนดของหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2021, 36, 35-44.