(1)
บุษบงก์น. สถานการณ์และลักษณะของเด็กที่มีปัญหาพูดช้าในจังหวัดศรีสะเกษ. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2021, 36, 55-62.