(1)
บุษบงก์ น. สถานการณ์และลักษณะของเด็กที่มีปัญหาพูดช้าในจังหวัดศรีสะเกษ. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2021, 36, 55-62.