(1)
ให้ศิริกุลม. ผลลัพธ์การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังตามระบบการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2021, 36, 111-120.