(1)
รักชอบธ. การศึกษาเปรียบเทียบชนิดการผ่าตัดมีความสัมพันธ์กับการกลับเป็นซ้ำและการกระจายของมะเร็งเต้านมในผู้ป่วยอายุน้อย. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2021, 36, 169-179.