(1)
กนกนากน. ปัจจัยทำนายทางคลินิกต่อการเกิดไส้ติ่งแตกในเด็กอายุน้อยกว่า 5 ปี. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2021, 36, 129-138.