(1)
ศุกรเวทย์ศิริ พ. . การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ เขตเทศบาลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2021, 36, 149-158.