(1)
รักษาทรัพย์ศ.; สว่างวงศ์สินศ.; สุริยะพันธ์น. การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยจิตเภทพฤติกรรมรุนแรง ในโรงพยาบาลศรีธัญญา. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2021, 36, 159-168.