(1)
รักษาทรัพย์ ศ. .; สว่างวงศ์สิน ศ. .; สุริยะพันธ์ น. . การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยจิตเภทพฤติกรรมรุนแรง ในโรงพยาบาลศรีธัญญา. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2021, 36, 159-168.