(1)
ผิวหอมข. อัตราการเสียชีวิตและปัจจัยเสี่ยงที่สัมพันธ์กับการเสียชีวิตของทารกแรกเกิด ที่มีภาวะความดันเลือดในปอดสูงในโรงพยาบาลศรีสะเกษ. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2021, 36, 181-190.