(1)
ธีระเดชากุลน.; คำมุงคุลพ.; เขียมรัมย์ธ. การพัฒนารูปแบบการพยาบาลกลุ่มผู้ป่วยฉุกเฉินระดับ 3 (Urgent) ในงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลบุรีรัมย์. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2021, 36, 191-205.