(1)
ธีระเดชากุล น.; คำมุงคุล พ. .; เขียมรัมย์ ธ. . การพัฒนารูปแบบการพยาบาลกลุ่มผู้ป่วยฉุกเฉินระดับ 3 (Urgent) ในงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลบุรีรัมย์. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2021, 36, 191-205.