(1)
แสงกล้าผ. อัตราการเสียชีวิตและการดำเนินโรคของทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยมาก. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2021, 36, 207-217.