(1)
สุขวนวัฒน์ว.; เศาจวุฒิพงศ์ร.; ยมานันตกุลป. รูปแบบการส่งเสริมการออกกำลังกายในสตรีตั้งครรภ์ การทบทวนอย่างเป็นระบบ. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2021, 36, 375-389.