(1)
สุขวนวัฒน์ ว.; เศาจวุฒิพงศ์ ร. . .; ยมานันตกุล ป. . . รูปแบบการส่งเสริมการออกกำลังกายในสตรีตั้งครรภ์ : การทบทวนอย่างเป็นระบบ. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2021, 36, 375-389.