(1)
ใจซื่อด.; คำศิริรักษ์ณ.; จันทะโคตรอ. ประสบการณ์การใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสานในการดูแลตนเองของผู้สูงอายุในชุมชน อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2021, 36, 251-264.