(1)
วัชรหิรัญ ส. . ความแม่นยำของผลเซลล์วิทยาจากการเจาะดูดด้วยเข็มขนาดเล็ก (FNAC) ในการวินิจฉัยก้อนที่เต้านม ในโรงพยาบาลสุรินทร์. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2021, 36, 343-355.