(1)
อัมไพพันธ์ ร. .; ยวงรัมย์ ภ. .; เงยวิจิตร ธ. . การรักษาต่อมน้ำเหลืองที่คอในระยะยังไม่แพร่กระจายของผู้ป่วยมะเร็งช่องปากโดยการเฝ้าระวังผ่าตัด ฉายแสง และผ่าตัดร่วมกับฉายแสง. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2021, 36, 357-366.