(1)
ขัตติยะ ส. .; แซ่ว่าง แ. .; จาวรัตนสกุล ว. . ประสิทธิผลของการใช้นวัตกรรมเสื้อเย็นเพื่อลดอุณหภูมิร่างกายในผู้ป่วยหลังผ่าตัดสมอง. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2021, 36, 427-436.