(1)
ช่วงสกุล ณ. . ผลการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยที่ใช้ยาลิเทียม คลินิกจิตเวช โรงพยาบาลศรีสะเกษ. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2021, 36, 555-562.