(1)
ก.ศรีสุวรรณ ก. . ความถูกต้องของ FNA ในการวินิจฉัยโรคของก้อนที่ต่อมไทรอยด์. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2022, 37, 391-399.