(1)
พงศ์ทิพากร ค. .; พงศ์ทิพากร ณ. . ปัจจัยแสดงสาเหตุภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดที่ได้รับการวินิจฉัยล่าช้า ในโรงพยาบาลบุรีรัมย์. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2022, 37, 1-8.