(1)
เส้นศูนย์ ว. .; มารารัมย์ ย. . การวิจัยและพัฒนารูปแบบการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดเอ็นไขว้หน้าขาดผ่านกล้องวีดิทัศน์ที่เน้นผู้ป่วยเป็นสำคัญโรงพยาบาลบุรีรัมย์. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2022, 37, 115-129.