(1)
พันธุลี ธ. . ประสิทธิผลของการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการความเสี่ยงจากการทำงานของบุคลากร โรงพยาบาลบุรีรัมย์. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2022, 37, 193-207.