(1)
ชัยช่วงโชค ช. . ประสิทธิภาพของการเจาะคอน้อยกว่า 10 วันหลังใส่ท่อช่วยหายใจในผู้ป่วยสมองบาดเจ็บรุนแรงจากอุบัติเหตุในโรงพยาบาลบุรีรัมย์. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2022, 37, 209-215.