(1)
ตระกูลเงินไทย ท. . ประสิทธิภาพของโครงการ Capture the Fracture ในการรักษากระดูกต้นขาหักบริเวณสะโพกแบบนอกเยื่อหุ้มข้อในผู้สูงอายุ. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2022, 37, 253-262.