(1)
ติยวรนันท์ ป. . . อุบัติการณ์และปัจจัยที่มีผลต่อการใส่ท่อช่วยหายใจซ้ำภายหลังการผ่าตัดกระดูกต้นคอทางด้านหน้า. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2022, 37, 353-362.