(1)
ชีวะกุล ช. . การพัฒนาและปรับปรุงสภาพการทำงานโดยประยุกต์ใช้หลักการยศาสตร์ในบุคลากร ศูนย์แพทย์ชุมชนโรงพยาบาลบุรีรัมย์สาขา 1. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2022, 37, 421-430.