(1)
พิมพ์รัตน์ เ. บทบรรณาธิการ. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2022, 37, (1).