(1)
ฉบับเต็ม. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2022, 37.