(1)
เย็นศรี ข. ผลของการใช้ผ้ารัดหน้าท้องหลังการผ่าตัดคลอดเพื่อลดอาการเจ็บปวดหลังผ่าตัด. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2022, 37, 531-539.