(1)
คันธา เ. . . ความเข้าใจและปัจจัยที่สัมพันธ์กับการใช้ยาหยอดตาในผู้ป่วยนอกโรคต้อหิน โรงพยาบาลพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2022, 37, 549-558.