(1)
คงนันทะ ส. . ปัญหาคุณภาพการนอนและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในพยาบาลโรงพยาบาลบ้านด่าน. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2022, 37, 609-619.