(1)
รักชื่อดี น. ฉบับเต็ม. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2022, 37.