(1)
อัมไพพันธ์ เ.; แทนคำ ด. โครงการนำร่องตรวจคัดกรองการได้ยินเด็กทารกแรกเกิดทุกคนในโรงพยาบาลบุรีรัมย์. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2023, 38, 33-42.