(1)
สื่อยรรยงศิริ แ. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดไตวายในระยะที่สามในผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลสุรินทร์. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2023, 38, 105-112.