(1)
สารพัฒน์ อ.; แซ่อึ้ง ค. ผลของการพัฒนารูปแบบการพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บฉุกเฉินหลายระบบในโรงพยาบาลภาครัฐ จังหวัดศรีสะเกษ. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2023, 38, 175-185.