(1)
อิงคไพโรจน์ น. อาการทางคลินิกและผลลัพธ์การตั้งครรภ์ของสตรีตั้งครรภ์ที่ป่วยเป็นโควิด-19 ในโรงพยาบาลบุรีรัมย์. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2023, 38, 425-435.