(1)
โรจน์จรัสไพศาล ว. . ผลการรักษาภาวะต่อมพาราไทรอยด์ทำงานสูงด้วยการผ่าตัด 10 ปี ย้อนหลังในโรงพยาบาลสุรินทร์. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2023, 38, 349-357.