(1)
ตันเตชสาธิต ศ. . ความยาวกระดูกจมูกทารกในครรภ์โดยการวัดด้วยอัลตราซาวด์สามมิติในมารดาไทยความเสี่ยงสูง อายุครรภ์ 16-21 สัปดาห์ ที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2023, 38, 319-328.