(1)
แก้วมะเริง ว. .; กิจจนศิริ ป. . ผลของระบบสนับสนุนงานเตรียมยาด้วยคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้นต่อความคลาดเคลื่อนทางยาในงานเตรียมสารอาหารทางหลอดเลือดดำและน้ำเกลือเฉพาะราย. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2023, 38, 403-413.