(1)
เที่ยงจรรยา ว. ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคปอดอักเสบ และผลติดตามสมรรถภาพปอด ในผู้ป่วยเด็กที่ติดเชื้อโควิด 19 ที่โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2023, 38, 793-801.